สินค้าแนะนำ (19)

ID : 100480
Brand : นาโอม็อก แอลเอ
Model : อม๊อกซี่ซิลิน ไตรไฮเกร
Last Update : 09/05/2562 15:22 Preview : 7,577
ส่วนประกอบหลัก : อม๊อกซี่ซิลิน ไตรไฮเดรท 200 มิลลิกรัม
ID : 101058
Brand : คีโปร - 100
Model : Vatcal
Last Update : 15/05/2562 13:31 Preview : 11,876
สารสำคัญ : Each 100 ml contains : Ketoprofan 10 gm ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย คีโทโปรเฟ่น 10 กรัม
ID : 101059
Brand : นาโอสะเปคติน-100 ชนิดผงละลายน้ำ
Last Update : 14/02/2562 13:23 Preview : 7,028
ID : 101169
Brand : IDECTIN
Model : IDECTIN
Last Update : 16/05/2562 11:32 Preview : 7,827
Each 1 ml contains : Ivermactin 1 gm ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ไอเวอร์เม็คติน 1 กรัม
ID : 101170
Brand : แอลพิซิลิน ไตรไฮเดรด 200 มก.
Model : AMPIVATE
Last Update : 09/05/2562 15:26 Preview : 7,197
Composition : Ampicillin Trihydrate 200 mg / ml. (eq to Ampicillin anhydrous 174 mg ) แอมพิซิลิน ไตรไฮเดรต 200 มิลลิกรัม (เทียบเท่า แอลพิซิลิน แอนไฮดรัส 174 มิลลิกรัม)
ID : 101626
Brand : MYCOCIN
Model : MYCOCIN
Last Update : 16/05/2562 10:54 Preview : 6,753
Each 1 ml contains : Enrofloxacin 100 mg ใน 1 มิลลิลตร ประกอบด้วย เอ็นโรฟล๊อกซาซิน 100 มิลลิกรัม
ID : 101630
Brand : กานามัยซิน ซัลเฟส สำหรับฉีด ยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์ทำลายเชื้อแบคทีเรีย
Model : KANAJECT
Last Update : 15/05/2562 13:28 Preview : 10,343
Each 1 ml contains : Kanamycin sulfate eq to Kanamycin base 250 mg กานามัยซิน ซัลเฟต เทียบเท่า กานามัยซินเบส 250 มิลลิกรัม
ID : 102863
Brand : ลินโคเจ็ค
Model : LINCOJECT
Last Update : 15/05/2562 13:47 Preview : 9,103
ส่วนประกอบ : ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ลินโคมัยซิน ไฮโดรคลอไรด์ 200 มิลลิกรัม (เทียบเท่า ลินโคมัยซิน เบส 176 มิลลิกรัม) Each 1 ml contain 200 mg (eq to Lincomycin base 176 mg)
ID : 102874
Brand : นาโอเด็ก-100
Model : NAODEX-100
Last Update : 17/05/2562 08:28 Preview : 7,166
ส่วนประกอบ : ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ธาตุเหล็ก 100 มิลลิกรัม Each 1 ml contains : Iron [as Iron (III) dextran ] 100 mg
ID : 174976
Brand : นาโอ-สะเปคติน พรีมิกซ์ ยาผสมอาหารสัตว์
Last Update : 14/02/2562 13:11 Preview : 449
ID : 174977
Brand : ไทแอมมูลิน พรีมิกซ์ สำหรับควบคุมโรค ซึ่งเกิดจากเชื้อมัยโคพลาสม่า
Last Update : 15/02/2562 10:14 Preview : 578
ID : 174980
Brand : เครียร์ติ๊กซ์ สปอต ออน แคท
Last Update : 09/05/2562 15:39 Preview : 516
เคลียร์ติ๊กซ์ ชนิดหยดหลังสำหรับแมว
ID : 174983
Brand : เครียร์ติ๊กซ์ สปอต ออน 2.68 กิโลกรัม ใช้สำหรับกำจัดเห็บสุนัข
Model : 21.1-40 kg
Last Update : 08/05/2562 15:27 Preview : 492
เคลียร์ติ๊กซ์ ชนิดหยดหลัง กำจัดเห็บสำหรับสุนัข
ID : 174984
Brand : Cleartix spot on DOG 10.1-20 kg
Model : Cleartix spot on
Last Update : 16/05/2562 09:59 Preview : 480
One 1.4 mL tube treats one dog weighing over 10 kg and up to 20 kg body weight. สุนัขน้ำหนักตัวระหว่าง 10-20 กิโลกรัม ใช้ขนาด 1.34 มิลลิกรัม จำนวน 1 หลอดหยด
ID : 175870
Brand : HITAGEN-50
Model : HITAGEN-50
Last Update : 17/05/2562 16:53 Preview : 785
Each 1 ml contains : Gentamicin Sulfate eq to Gentamicin base 50 mg ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย เจนต้ามัยซิน ซัลเฟล เทียบเท่า เจนต้ามัยซิน เบส 50 มิลลิกรัม
ID : 175871
Brand : NOVALCIN
Model : NOVALCIN
Last Update : 17/05/2562 13:55 Preview : 436
Each 1 ml contains : Driptrone 500 mg ส่วนประกอบ : ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Dripurine 0.5 กรัม
ID : 175872
Brand : คีโวติน
Model : KEVOTIN
Last Update : 17/05/2562 14:23 Preview : 438
Each 100 ml contains : Ketoprofen 10 gm ส่วนประกอบ : ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย Ketoprofen 10 กรัม
ID : 175873
Brand : AMLISTIN
Model : AMLISTIN
Last Update : 17/05/2562 14:42 Preview : 373
Each 100 ml contains : Amoxicillin Trihydrate 11.5 gm (eq to Amoxicillin base 10.0 gm) Colistin Sulfate 25,000,000 IU ส่วนประกอบ : ใน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย อะม๊อกซี่ซิลลิน ไตรไฮเดรท 11.5 กรัม (เทียบเท่า อะม๊อกซี่ซิลลิน เบส 10 กรัม) โคลิสติน
ID : 175874
Brand : COLMOXIL
Model : COLMOXIL
Last Update : 17/05/2562 15:01 Preview : 344
Each 1 ml contains : Amoxicillin Trihydrate 11.5 gm (eq to Amoxicillin base 10.0 gm Conlistin Sulfate 25,000,000 IU ส่วนประกอบ : ใน 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย อะม๊อกซี่ซิลลิน ไตรไฮเดรท 11.5 กรัม (เทียบเท่า อะม๊อกซี่ซิลลิน เบส 10 กรัม) โคลิสติน ซัลเฟต 25,000,000 IU